Utslipp fra hytter

Skal du legge inn strøm, vann eller avløp på hytta?

Når du skal legge inn vann i hytta, har du behov for et godkjent avløp.

Har du fått strøm i hytta, er veien kort til å vurdere boring etter vann evt pumping fra annen kilde.

Før du kan legge inn vann gjennom yttervegg må du ha et godkjent utslipp. For å kunne vurdere avløpet, krever de fleste kommuner en «nøytral fagkyndig». Jeg kan hjelpe deg med å være den fagkyndige og stå for hele søknadsprosessen fram til ferdigattest.

Jeg kan hjelpe deg med søknaden og valg av løsning.

Hva er viktig å tenke på når du skal ha et nytt utslipp?

R

Foreligger det en avløpsplan for området?

R

Finnes det andre brønner i område?

R

Er det enklere og rimeligere å koble seg til en annen brønn?

R

Er det god nok vei fram til en ev. kum for tømming?

R

Er det helårsvei fram til hytta for ev. tømming?

R

Hvilke toalett-løsninger kan være aktuelle?

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Byggesaker

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»