Byggesaker

Skal du bygge selv?

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp. Jeg har lang erfaring fra den andre siden av bordet, fra egen byggevirksomhet og bistand til andre både i næring og privat.

Jeg har sentral godkjenning for en rekke områder. Med sentral godkjenning menes at et statlig direktorat har godkjent virksomheten til å kunne påta seg ansvaret for oppgaver av en viss vanskelighetsgrad (ansvaret for)

Hva er viktig å tenke på når du bygger selv?

R

Tegning av nåsituasjonen samt tegning av ønsket situasjon

 
R

Matrikkel- og eieropplysninger for egen tomt samt nabotomter også de på andre siden av vegen (gjenboere)

 
R

Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon

 
R

Hvem skal utføre arbeidene. (firmaer)

 
R

Ansvarsrett og bygningsfaglig bistand

 

Ansvarsrett og bygningsfaglig bistand

Ansvarsrett er i Norge en rett til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven (forkortet til: pbl) av 2008.

Tiltakshaveren (byggherren) må sørge for å ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og anleggsarbeider som er av en viss størrelse. Dette er arbeider der loven krever en søknad om tillatelse til tiltak som også skal inneholde en søknad om ansvarsrett.

Jeg bistår også med eiendomsutvikling.

Medlem og sertifisert gjennom:

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Tilstandsrapport

Få en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Tilstandsrapport

Få en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Ønsker du bistand med en byggesak?

Ring meg i dag