Byggesaker

Skal du bygge selv?

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp. Jeg har lang erfaring fra den andre siden av bordet, fra egen byggevirksomhet og bistand til andre både i næring og privat.

Jeg har sentral godkjenning for en rekke områder. Med sentral godkjenning menes at et statlig direktorat har godkjent virksomheten til å kunne påta seg ansvaret for oppgaver av en viss vanskelighetsgrad (ansvaret for)

Hva er viktig å tenke på når du bygger selv?

R

Tegning av nåsituasjonen samt tegning av ønsket situasjon

 
R

Matrikkel- og eieropplysninger for egen tomt samt nabotomter også de på andre siden av vegen (gjenboere)

 
R

Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon

 
R

Hvem skal utføre arbeidene. (firmaer)

 
R

Ansvarsrett og bygningsfaglig bistand

 

Ansvarsrett og bygningsfaglig bistand

Ansvarsrett er i Norge en rett til å kunne påta seg bestemte oppgaver i visse tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven (forkortet til: pbl) av 2008.

Tiltakshaveren (byggherren) må sørge for å ha bestemte fagfolk til å stå ansvarlige for bygge- og anleggsarbeider som er av en viss størrelse. Dette er arbeider der loven krever en søknad om tillatelse til tiltak som også skal inneholde en søknad om ansvarsrett.

Jeg bistår også med eiendomsutvikling.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Utslipp fra hytter

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»