Energimerking

Hva er energimerking?

Energimerkeforskriften fra 1. juli 2010 sier at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Fargen (oppvarmingskarakteren) sier noe om andelen fornybar energi i bygningen.

 

Hva inneholder en energiattest?

R

Det er to typer energiattest, enkel og detaljert registrering. Resultatet er en energikarakter og en oppvarmingskarakter

 
R

Attesten kan inneholde en tiltaksliste for forbedringer

 

Må jeg energimerke og hvor lenge er attesten gyldig?

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må etter 1. juli 2010 energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, dvs. eneboliger under 50 kvm er unntatt.

Attesten er gyldig i ti år fra den dato du sender den inn.

Flere tjenester

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Byggesaker

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Utslipp fra hytter

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Flere tjenester

Byggesaker

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Utslipp fra hytter

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.