Om Ing. Ole Gullichsen

Utdanning: Ingeniørhøgskole med ett års tilleggsutdanning i kommunalteknikk/bygning Ett års tilleggsutdanning i ledelse Godkjent takstingeniør i NITO Takst Praksis Kommunal oppmåling Taksering Byggesak-, reguleringsplan -, fradeling- og utslippsaksbehandling. Ansvar for drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av 60000m² kommunale bygg Eiendomsutvikling Godkjenningsområder Lån- og verditakst av bolig og næringseiendommer Større næringseiendommer Tilstandsanalyse Skadetaksering Naturskade Løsøretaksering Landbrukstaksering Utfører også Byggesak Ansvarsrett Eiendomsutvikling