Tilstandsrapport

Hva er en Tilstandsrapport?

Skal du selge bolig? En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil oftest si byggeforskriftene som gjaldt da bygningen ble bygd eller ved hovedombygging eller tilbygg ble oppført. I tillegg vurdering i forhold til normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av, eller hele bygningen.

Hva inneholder en tilstandsrapport?

R

Matrikkel- og eieropplysninger

 
R

Reguleringsmessige forhold

 
R

Arealkontroll. Rapporten kan være med arealkontroll

 
R

Tomteforhold

 
R

Bygningsbeskrivelse med vurdering av tilstanden til bygningsdeler. Vurdering i forhold til tilstandsgrader (0-3)

 

Hva er boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapport et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Boligsalgsrapport gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. Rapporten gir således systematisk og grundig informasjon om de viktige forholdene ved en bolig.

Det kan settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel, slik at leser av rapporten enkelt kan få oversikt over hvilke avvik som er forbundet med bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra, alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, osv.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Boligtakst

Sikre at du får riktig markedsverdi på boligen din i dagens marked. 

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Boligtakst

Sikre at du får riktig markedsverdi på boligen din i dagens marked. 

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Ønsker du tilstandsrapport?

Ring meg i dag