Næringstakst

Hva er næringstakst?

Verditakst av et næringsbygg eller for en næringsseksjon, er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessige status, og muligheter for bruk. Videre beregnes kapitalisert verdi av de nettoinntekter eiendommen genererer. Retningslinjer for kapitalisering fastsettes av NTF. Markedsverdien beregnes ut fra en samlet vurdering.

Hva inneholder en næringstakst?

et-R

Matrikkel- og eieropplysninger

 
et-R

Områdebeskrivelse

 
et-R

Reguleringsmessige forhold

 
et-R

Arealkontroll

 
et-R

Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon

 
et-R

Alternativ bruk

 
et-R

Tomteforhold

 
et-R

Inntekter og utgifter etter dagens situasjon og i forhold til markedet i området

 
et-R

Tekniske verdier

 
et-R

Verdikonklusjon

 

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Tilstandsrapport

Den beste garanti for problemfri omsetning av din bolig.

Byggesaker

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Tilstandsrapport

Få en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Ønsker du takst av din næringseiendom?

Ring meg i dag

918 78 530

eller