Næringstakst

Hva er næringstakst?

Verditakst av et næringsbygg eller for en næringsseksjon, er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessige status, og muligheter for bruk. Videre beregnes kapitalisert verdi av de nettoinntekter eiendommen genererer. Retningslinjer for kapitalisering fastsettes av NTF. Markedsverdien beregnes ut fra en samlet vurdering.

Hva inneholder en næringstakst?

R

Matrikkel- og eieropplysninger

 
R

Områdebeskrivelse

 
R

Reguleringsmessige forhold

 
R

Arealkontroll

 
R

Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon

 
R

Alternativ bruk

 
R

Tomteforhold

 
R

Inntekter og utgifter etter dagens situasjon og i forhold til markedet i området

 
R

Tekniske verdier

 
R

Verdikonklusjon

 

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Tilstandsrapport

Den beste garanti for problemfri omsetning av din bolig.

Byggesaker

Skal du bygge selv enten det er privat eller i næring, kan det være behov for hjelp.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Tilstandsrapport

Få en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tilstand.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Ønsker du takst av din næringseiendom?

Ring meg i dag