Landbrukstaksering

Hva er landbrukstaksering?

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. 

Salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen. Ved ansettelse av markedsverdi; som ved salg og belåning skal eiendommen vurderes utfra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir. (informasjon hentet fra Norsk Takst)

Hva inneholder en landbrukstakst?

R

Matrikkel- og eieropplysninger

 
R

Områdebeskrivelse

 
R

Reguleringsmessige forhold

 
R

Eiendommens arealer og boniteter

 
R

Sammensetning av skogen og tilstanden på denne

 
R

Forhold vedrørende konsesjon

 
R

Bygningsbeskrivelse og arealdisposisjon

 
R

Vurdering av drift

 
R

Andre verdier/inntekter

 
R

Tekniske verdier

 

Når er det behov for landbrukstaksering?

Har du et småbruk eller større gårdsbruk kan det være behov for å dokumentere markedsverdien. Det kan være i forhold til finansiering, arv eller annet.

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Løsøretaksering

Ved skifte, arv eller annet er det viktig å finne riktig verdi av «innbo og løsøre»

Boligtakst

Sikre at du får riktig markedsverdi på boligen din i dagens marked. 

Flere tjenester

Energimerking

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest.

Skadetakst

Sikre et riktig oppgjør og reparasjon etter at uhellet er ute.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale!

Ønsker du landbrukstakst?

Ring meg i dag